Лук

Испанска каба- 5 и 10 г., Денсити- 5 и 10 г.Асеновградска каба- 5 и 10 г., Флоренция- 5 г., Лилия- 5 г. Старозагорски 72 - 5 и 10 г., Старозагорски камуш- 5 и 10 г.