Салата


Париж- 3 г., Черна гюмюрджинска - 3 г.

Джентелина - 3 г., Лоло бионда- 3 г.

Едър зимен - 50 и 100 г., Матадор - 50 и 100 г.

Зимно чудо - 3 г., Атракцион- 3 г.

Грейт лейкс (тип Айсберг) - 3 г.