Бобови


Супергуадулче- 50 г.

Бамя- 10 г.

Антеа (Лоди)- 50 и 100 г.

Фасул Голд- 50 г.

Насау- 50 г., Чер Старозагорски- 100 г.

Маркони- 50 г.

Никос- 50 и 100 г.

Сакса- 50 г.

Чудото на Венеция- 50 г.

Ран1 - 100 и 200 г.

Телевижън- 100г., Скинадо- 200 г.