Корнишони


Деликатес - 2 и 5 г.

Фасон F1 - 2 и 5 г.

Левина микс F1 - 2 и 5 г.

Париж - 2 и 5 г.
...и още краставици:
Сандра F1 - 1 и 5 г.,
Гергана - 2, 5 и 10 г.,
Маркет - 2 г.,

Телеграф F1 - 1 г.,
Теса F1 - 2 и 5 г.,
Бета алфа - 2 и 5 г.,